Борд на директорите

Д-р Виктор Хаджиев,
Основател/Собственик и Директор на
Консорциум "Оупън Майнд"

Доц. Кристиян Хаджиев
Съ-учредител, Директор на магистърска програма по бизнес администрация, Нов Български Университет, София, България


Адвокат Христина Джулева,
Съ-учредител, Собственик на Адвокатска кантора "Лигал Адвайс", София, България