Мрежа

Нашата мрежа се състои от общински организации, фондации, сдружения, доброволци, социални предприемачи и други обществени организации с ясно очертана социална мисия за развитие на социално-икономическата активност на регионите по Света!