Оупън Майнд в действие

Задачата на тази програма е да стимулира и подпомага разработването на бизнес проекти, които водят до устойчиво развитие на икономиката. Тази програма се осъществява с помоща на нашия електронен "Оутлет за Бизнес Услуги" (ОБУ). ОБУ служи като катализатор на икономическото развитие. Той ускорява реализирането на бизнес проекти, като намалява времето и средствата необходими за идентифицирането на надеждни бизнес партньори. В случай, че вашият бизнес се нуждае от финансиране, оутсорсване или партньорство, Нашият ОБУ ще ви помогне да повишите Вашия бизнес капацитет.

Целта на тази програма е да създаде мрежа от обществени и частни организации, насърчаващи културата на проекто-партньорството между организациите и дарителската дейност. Регистрирайте Вашата организация на Нашия електронен Оутлет за Бизнес Услуги.