Център по управление

Моите програми по мениджмънт имат за цел да повишат управленските компетенции - знанията и уменията, на фирмения, академичния и административен персонал. Те включва модули по управление, базирани на научните разработки на ръководителя на центъра - Виктор Ст. Хаджиев. Програмите са пригодени за управители и служители на малки, средни и големи организации; директори,консултанти, служители в държавната/общинската администрация и на неправителствени организации; преподаватели, изследователи и студенти; и към кадри, които искат да актуализират и/или разширят професионалната си квалификация.

За повече информация посетете: www.openmindmanagement.org and www.dnamanagement.org/ www.cognitivetopology.org